sambock-hp
Sambock
Ausgangspunkt: Pfalzen – Parkplatz Platten 1560 m
rodenecker-alm-hp
Rodenegger Alm
Ausgangspunkt: St. Lorenzen/Ellen – Parkplatz Kreuzner 1545 m
fane-alm-hp
Fane Alm
Ausgangspunkt: Parkplatz Valls Talschluss 1397 m
tiefrasten-hp
Winnebachtal - Tiefrastenhütte
Ausgangspunkt: Terenten Winnebachtal Parkplatz, 1412 m